Видео

euronews_icons_loading
"Неделя гнева": акции протеста в Ливане