Карола Ракете получила награду парламента Каталонии