Видео

euronews_icons_loading
Покушение на президента Зимбабве: за секунды до взрыва