Видео

Покушение на президента Зимбабве: за секунды до взрыва